O nás

Spoločnosť CARPATHIAN Advisory Group je moderným poradcom v oblasti daní, účtovníctva a podnikania.

V našom tíme sú ľudia, ktorí niekoľko rokov pracovali v medzinárodných poradenských spoločnostiach ako aj ľudia, ktorí pôsobili v štátnej správe na významných pozíciách. Veríme, že práve táto kombinácia nám dodáva ten potrebný “competitive edge” oproti ostatným, keďže kombinujeme kreativitu, zapálenie a skúsenosti z medzinárodného prostredia s regulačným pohľadom z prostredia štátnej správy.  Viac informácií nájdete na stránke www.carpathianag.com

Náš tím

Peter Varga

Daňový právnik

+421 918 953 897
p.varga@carpathianag.sk

Zuzana Nemečková

Daňový poradca

+421 903 044 602
z.nemeckova@carpathianag.sk

Andrej Choma

Špecialista na transferové oceňovanie

+421 908 064 803
andrej.choma@carpathianag.sk

Čo je transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie môžeme definovať ako súhrn informácií, ktorých účelom je zdokumentovať proces ocenenia vzájomných kontrolovaných transakcií daňovníka s jeho závislými osobami vrátane metód spôsobu určenia cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery a iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na oceňovanie týchto transakcií.

Máte záujem o vypracovanie transferovej dokumentácie?

Naše transferové oceňovanie

Priebeh spracovania transferového oceňovania

Transferovú dokumentáciu musí viesť všetky právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí majú transakcie so závislými (ekonomicky alebo personálne prepojenými) osobami. Od 1. januára 2015 je povinná príprava transferovej dokumentácie nielen pre zahraničné závislé osoby, ale aj pre tuzemské závislé osoby.

Správca môže kedykoľvek vyzvať daňovníka o predloženie transferovej dokumentácie k použitej metóde transferového oceňovania a to nielen pri vykonávaní daňovej kontroly.

Usmernenie Ministerstva financií SR o obsahu dokumentácie

Usmernenie Ministerstva financií PDF

Čo je princíp nezávislého vzťahu

Podstata princípu nezávislého vzťahu spočíva v tom, že ceny a podmienky v transakciách, ktoré boli dohodnuté medzi závislými osobami, by sa nemali líšiť od cien a podmienok, ktoré by boli dohodnuté medzi nezávislými osobami. Na stanovenie týchto cien je potrebné využiť niektorú z metód transferového oceňovania.

Máte záujem o vypracovanie transferovej dokumentácie?

Cena za transferové oceňovanie

Vypracujeme Vám všetky 3 druhy transferovej dokumentácie a to skrátenú, základnú alebo úplnú, podľa náležitostí pre jednotlivé dokumentácie upravených v Usmernení Ministerstva financií. Po dohode vieme pripraviť úplnú dokumentáciu podľa pravidiel OECD a dokumentáciu v anglickom jazyku.

TRANSFEROVÁ DOKUMENTÁCIA SKRÁTENÁ
299€ od
Skrátená transferová dokumentácia predstavuje najstručnejšiu a administratívne najjednoduchšiu formu transferovej dokumentácie. Hlavne tuzemské kontrolované transakcie.

TOP
TRANSFEROVÁ DOKUMENTÁCIA ZÁKLADNÁ
599€ od
Základná transferová dokumentácia predstavuje o niečo hutnejší dokument ako sa štandardne vyhotovuje pri skrátených transferových dokumentáciách. V praxi sú najčastejšie spoločnosti, ku ktorým sú spriaznené zahraničné spoločnosti a z toho dôvodu musia vyhotovovať základnú transferovú dokumentáciu.
TRANSFEROVÁ DOKUMENTÁCIA ÚPLNÁ
999€ od
Úplná transferová dokumentácia predstavuje najkomplexnejšiu formu prezentácie vzťahov medzi spriaznenými osobami. Okrem podrobnejších informácií o celkovej skupine a aj o samotnej spoločnosti, súčasťou úplnej dokumentácie je aj tzv. bench mark analýza. Úplnú dokumentáciu vypracovávajú najväčšie hlavne subjekty a subjekty umorujúce daňovú stratu alebo čerpajúce daňové úľavy a stimuly.

Referencie

Transferové oceňovanie sme pripravili pre viacerých klientov. Zopár z nich sa nachádza nižšie. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Vaše kontaktné údaje

Pre vypracovanie transferovej dokumentácie prosím vyplňte kontaktný formulár. Následne Vás budeme kontaktovať s podrobnosťami.

CarpathianAG

Poradíme Vám?


Už roky sa venujeme transférovému oceňovaniu a vypracovávaniu dokumentácií. Radi Vám poradíme, stačí vyplniť údaje nižšie. 


Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely spätného kontaktovania. 
close-link